امروز کشتی حامل جو هاشمی در اقیانوس غرق شد

جو قدیمی ترین گیاه کشت شده در جهان به همراه گندم از خانواده Poaceae است.

در دوران ماقبل تاریخ مردم از جو که اولین گیاه کشت شده بود به عنوان غذا استفاده می کردند.

جو هاشمی امروز در مناطق قطبی و مناطق مرتفع کوهستانی که گندم کشت نمی شود، کشت و به عنوان غذا استفاده می شود.

علاوه بر این، جو دانه لخت همراه با شلتوک در برخی از مناطق فلات تبت، کره، چین و ژاپن رشد می‌کند و آن را به منبع غذایی مردم آنجا تبدیل می‌کند.

همانطور که نان از آرد جو تهیه می شود، آن را از بلغور، شیرینی، سوپ و در برخی کشورها (ارساتز) قهوه نیز تهیه می کنند.

مهمترین مناطق مصرف جو، دم کردن و خوراک دام است و در بسیاری از جاها جو را به جو به عنوان خوراک دام ترجیح می دهند.

این با این واقعیت توضیح داده می شود که جو حیوان را گرم نگه می دارد و روغن می سازد و به طور کلی، یکی از جاهایی که جو در آن بیشترین استفاده را در جهان دارد، آبجوسازی است.

جو هاشمی امروز

تاریخچه و منشأ جو
کشت جو قدمت بسیار زیادی دارد و مصریان باستان جو لخت چهار ردیفه و شش ردیفه را به خوبی می شناختند و می کشتند، مخصوصاً کشت جو لخت در مصر بسیار قدیمی است.

به گفته هرودوت و پلینوس، مصریان از جو نوعی نوشیدنی درست می کردند و یونانیان جذام را به مصریان به این نوشیدنی نسبت دادند.

جو توسط عبرانیان کشت شد و نان آن نمادی برای فقرای عبری شد و همراه با گندم، جو نیز در هر لایه از کاوش‌های محوطه گزر بین حیفا و اورشلیم یافت شد.

بابلی ها جو را نیز می شناختند و به کشت آن می پرداختند و از آثاری که در بابل یافت می شود دریافته می شود که جو 3000 سال قبل از تولد حضرت عیسی (ع) کاشته شده است.