امیر قطر تولید قیر صادراتی را ممنوع کرد

کاربردهای قیر، ویژگی های آماده سازی و قوانین کار با آن

قیر در حل تعدادی از کارهای ساختمانی مربوط به ساخت و ساز ساختمان ها، سازه ها، جاده ها و ارتباطات استفاده می شود.

ویسکوزیته و آب گریزی بالای آن به آن اجازه می دهد تا به داخل منافذ و شکاف های سطح مواد نفوذ کند و در عین حال به عنوان یک اتصال دهنده عمل کند و چسبندگی قوی ایجاد کند.

محدوده قیر و انواع عایق رطوبتی
استفاده از قیر برای مصارف مختلف در نحوه تهیه مخلوط و اعمال پوشش متفاوت است.

تجهیزات سقف قیری
استفاده از قیر صادراتی امروز بدون مواد افزودنی روشی منسوخ تلقی می شود که امروزه نیز رواج دارد و پوشش سقف بیشتر در خانه ها و گاراژهای قدیمی رایج است، زمانی که سقف به سادگی با قیر مایع پر می شود.

این به دلیل هزینه کم مواد و کار در مقایسه با ماستیک های پیشرفته تر از نظر فناوری تسهیل می شود.

کاربرد کلاسیک مبتنی بر پوشش سطح سقف با قیر داغ است و روغن های موتور استفاده شده، دیزل یا روغن گرمایشی و حلال های نفتی سنگین برای سیال تر شدن آن اضافه می شود.

قیر صادراتی

استفاده از پوشش های قیری برای عایق رطوبتی سقف باید با ارزیابی ویژگی های سطح، شیب، منبع ذرات مکانیکی و وجود رطوبتی که به سختی قابل حذف است، انجام شود.

در اکثر انواع عایق رطوبتی سقف، قیر یک لایه میانی بین دیوار و ورق غیر قابل نفوذ بیرونی است و  برای ایجاد چسبندگی بیشتر، قیر نیز در ترکیب مواد ورقه ای گنجانده شده است، اغلب بدون هیچ گونه اصلاح کننده.

استفاده از مواد خالص باعث کاهش استحکام و دوام پوشش می شود.

تحت تأثیر بارندگی، ذرات مکانیکی و تغییرات دما، قیر شروع به ترک خوردن می کند که در نتیجه باید عایق رطوبتی دوباره انجام شود.

برای بهبود خواص عملکرد، عوامل پلیمریزاسیون مختلف به ترکیب مخلوط وارد می‌شوند.

بر اساس قیمت، بهترین انتخاب برای سقف، مجموعه ای از قیر و مواد سقف است و برای رفع نیاز به تجدید هر 2-3 سال، می توانید از ماستیک های قیری مخصوصی استفاده کنید که نسبت به اثرات رطوبت باقیمانده و نور خورشید بی تفاوت هستند.