بازار تولید خامه قنادی در ایران

بازار تولید خامه های قنادی در کشور ایران به چه صورتی می باشد؟ خامه های قنادی در کدام کارخانه های تولیدی برای فروش آماده می شوند؟
در کشور ایران کارخانه های تولیدی خامه قنادی بسیاری وجود دارد که انواع مختلف از خامه ها را تولید می کنند. چند نمونه از این کارخانه ها عبارت اند از: کارخانه تولیدی مهگل و شانتی و میهن و … . این کارخانه ها خامه ها را با بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه می سازند و دارای بازار تولید عالی هستند.