با خوردن پودر دارچین گلستان خواب کافی داشته باشید

دیابت شیرین یک اختلال مزمن متابولیسم گلوکز است که در اثر اختلال عملکرد سلول های بتای پانکراس و مقاومت به انسولین ایجاد می شود. دیابت یک مشکل جدی سلامتی است که هر دو جنس را در تمام گروه های سنی و در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد

نشان داده شده است که پودر دارچین دارای خواص تقلیدی انسولین است زیرا مواد فعال بیولوژیکی آن با فعال کردن فعالیت گیرنده انسولین کیناز، اتوفسفوریلاسیون گیرنده انسولین و فعالیت گلیکوژن سنتاز، جذب گلوکز را افزایش می دهند.

در یک مطالعه، فاکتوری به نام متیل هیدروکسیل کالکون پلیمر، که از دارچین جدا شده بود، مشاهده شد که متابولیسم گلوکز وابسته به انسولین را تقریباً 20 برابر در شرایط آزمایشگاهی افزایش می دهد.

متیل هیدروکسیل کالکون پلیمر سلول های چربی را با فعال کردن آنزیمی که باعث اتصال انسولین به سلول ها می شود و مهار آنزیمی که فرآیند منتهی به حداکثر فسفوریلاسیون گیرنده انسولین را که با افزایش انسولین همراه است مسدود می کند، نسبت به انسولین واکنش نشان می دهد.

پودر دارچین

پودر دارچین گلستان سرشار از ترکیبات پلی فنلی است و نشان داده شده است که مصرف 500 میلی گرم در روز به مدت 12 هفته استرس اکسیداتیو را کاهش داده و گلوکز ناشتا را مختل می کند.

یافته دیگر همچنین نشان داد که مصرف 500 میلی گرم در روز از عصاره آبی خاص پودر دارچین برای یک دوره 12 هفته ای به طور قابل توجهی برخی از سندرم های متابولیک مانند قند خون ناشتا، فشار خون سیستولیک و ترکیب بدن را بهبود می بخشد.

بین سندرم متابولیک و بیماری قلبی عروقی رابطه وجود دارد که این نتایج می تواند تأثیر مهمی در بهبود سلامت عمومی داشته باشد.

آنتی کلسترول
ترکیبات موجود در دارچین نشان داده اند که برای جذب گلوکز، تنظیم انسولین و پروفایل چربی خون مفید هستند مطالعه ای بر روی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که دارچین مصرف می کردند انجام شد.

نتایج نشان داد که کاهش قابل توجهی در گلوکز سرم ناشتا، تری گلیسیرید، کلسترول تام و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم برای بیماران وجود دارد که به مدت 40 روز 1 گرم، 3 گرم یا 5 گرم دارچین مصرف کرد.