تولید کننده خامه چندرنگ

تولید کننده انواع مدلهای خامه چندرنگ کدام شرکت ها هستند؟ آیا خامه چندرنگ را میتوان با وسایل خوراکی ساده نیز به وجود آورد؟
حتما شما نیز با تزیین شیرینی های خامه ای که با شکل های رنگی و بسیار زیبا خودنمایی می کنند، مواجه شده اید.

خامه چندرنگ هم به صورت آماده قابلیت تولید و توزیع را دارد و هم میتوان با کمی خلاقیت آنرا در منزل تهیه نمود. با بهره گیری از شهد یا آب میوه های مختلف و قرار دادن آن درون قیف یا ماسوره به کمک خامه سفید، میتوان یک مدل خامه چندرنگ زیبا را تهیه نمود. خامه قنادی چندرنگ را در اغلب موارد برای تهیه کیک و شیرینی به کار میگیرند.