دستگاه فشار خون جیوه ای که فکر انسان را می خواند

ویژگی های موثر بر دقت دستگاه فشار خون جیوه ای

هنگامی که دستگاه فشار خون استفاده نمی شود، بالای منیسک جیوه ای باید بدون اعمال فشار دقیقاً روی صفر قرار گیرد. اگر بالاتر یا کمتر از این سطح باشد، دستگاه نیاز به سرویس دارد.

مقیاس باید به وضوح در تقسیمات 2 میلی متری از 0 تا 300 میلی متر جیوه کالیبره شود و باید به طور دقیق تفاوت بین سطوح جیوه در لوله و مخزن را نشان دهد.

قطر مخزن دستگاه فشار خون جیوه ای باید حداقل 10 برابر قطر لوله عمودی باشد یا مقیاس عمودی باید افت سطح جیوه در مخزن را با بالا آمدن ستون تصحیح کند.

اگر مانومتر در حین اندازه گیری عمودی قرار نگیرد، ممکن است خطاهای اساسی رخ دهد.

کالیبراسیون در مدل های کف به ویژه برای جبران شیب در مواجهه با گیج تنظیم شده است و مانومترهای پایه دار برای استفاده در بیمارستان توصیه می شود.

دستگاه فشار خون جیوه ای

این به ناظر اجازه می دهد تا سطح دستگاه فشار خون را تنظیم کند و بدون نیاز به تعادل دستگاه فشار خون در کنار تخت، اندازه گیری را انجام دهد.

دریچه هوا در بالای مانومتر باید ثبت شود زیرا گرفتگی باعث می شود ستون جیوه به آرامی به تغییرات فشار پاسخ دهد و فشار را بیش از حد تخمین بزند.

شیر کنترل یکی از رایج ترین منابع خطا در دستگاه فشار خون است و در صورت معیوب شدن باید آن را تعویض کرد و شیرهای کنترل یدکی باید در بیمارستان ها موجود باشد و شیر کنترل یدکی باید با دستگاه فشار خون عرضه شود.

سلامت و ایمنی هنگام کار با جیوه
قرار گرفتن در معرض جیوه می تواند اثرات سمی جدی داشته باشد و جذب جیوه منجر به اختلالات عصبی روانی و در موارد شدید نفروز می شود.

بنابراین هنگام انجام هرگونه تعمیر و نگهداری دستگاه فشار خون جیوه ای باید اقدامات احتیاطی انجام شود و تمام تعمیر و نگهداری که نیاز به جابجایی جیوه دارد باید توسط سازنده یا واحدهای خدمات تخصصی انجام شود.