ساخت خامه گیاهی قنادی درجه یک

چرا امروزه ساخت خامه گیاهی برای قنادی ها دارای اولویت شده است؟ آیا خامه قنادی درجه یک در ایران به خوبی روند تولید را سپری می کند؟
در وصف خامه قنادی باید گفت آن یک نوع خامه سبک است که در واقع هم زده شده و کیفیت اصلی اش به کف ایجاد شده در آن وابسته می باشد.
قناد ها تنها کسانی هستند که روزانه مقدار قابل توجهی کیک و شیرینی را با خامه تزئین می کنند لذا از آنجایی که مضرات نوع لبنی به دلیل پر چرب بودن بر همگان به اثبات رسده است آنها را در بهره جستن از نوع جدید خامه یعنی خامه گیاهی ترغیب می کند.
ساخت خامه گیاهی درجه یک بر دانش فنی ویژه ای استوار بوده و از آنها به نام نسل جدید نیز یاد می شود و غالبا از نظر فیزیکی در حالا اولیه پودری است ضمنا این خامه بسیار آسان مصرف می شود.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران