صادرات خامه گیاهی قنادی درجه یک

خامه گیاهی تا چه اندازه در سلامت غذایی اثر دارد که توجه غالب قنادی ها را بر می انگیزد؟ آیا ایران در صادرات دستاورد درجه یک خامه توانمند می باشد؟
سلامت غذایی یعنی دوری از عواملی که پر خطر برای بدن است و امروزه کلسترول را بسیار در این قضیه شایع می دانند.
امروزه کیک و شیرینی متنوع و خوشمزه ای را به پخت رسانده و هر اشتهاییی را با آن تحریک می کنند اما واقعا چطور می شود مطمئن شد آن خوراکی از چه خامه ای استفاده کرده و دارای چه اثراتی برای بدن است.
امروزه توصیه بر این است که از خامه گیاهی استفاده شود که خوشبختانه از مواد طبیعی زیادی حاصل می شود مانند فندق یا شیره نارگیل و … و همین امر ترغیب کننده قنادی ها برای به کار بستنش در تولیداتشان می باشد.
طبق تحقیقات این مواد به هر میزان که استفاده شود نگرانی نداشته و تهدید کننده سلامتی محسوب نمی شوند تا جایی که در صادرات و امور اقتصادی هر کشوری می توانند نقش ایفا کنند لذا ایران با آگاهی به فنون کار ثمرات درجه یکی دارد که می تواند آن را با برند های نامی در دنیا مطرح نماید.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران