قیمت انواع خامه گیاهی شانتی

خامه شانتی از چه رو برای غالب مصرف گرایان دارای امتیار بیشتری شده است؟ آیا انواع خامه گیاهی توزیع شده در بازار قیمت مقبولی دارند؟ آیا ترکیب خامه و کشک کیلویی باز ترکیب خوبی است؟
امروزه خامه گیاهی جایگزین عالی برای اقلام لبنی می باشد زیرا این محصولات سالمتر هستند و از اسید های ترانش در آن خبری نیست.
باید اذعان کرد اغلب قنادان به جهت مصرف بالای خامه سعی می کنند به منظور بالا بردن کیفیت کار و تشویق مشتری، سلامت غذایی را مد نظر قرار داده و از انواع شانتی پک ها که خامه گیاهی با ارزش غذایی بالا هستند بهره بگیرند.
خامه شانتی اغلب به دو سبک توزیع می شود که در برگیرنده اقسام پودر شده و مایع می باشد و هر دو در جایگاه خویش مصرف دارند. همانند خامه کشک خشک گاوی هم دارای انواع بسیاری هستند.
تعیین قیمت برای خامه گیاهی بر اساس ارزش غذایی و کیفیت، مارک و مواردی از این قبیل صورت می پذیرد.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران