قیمت فروش عمده خامه قنادی بن سا

واحد فروش بازار لبنیات ایران، قیمت فروش عمده کشک خشک گاوی را با شرایط مختلف اعلام کرد.
کشک کیلویی باز برای مصارف خانگی نیز درنظر گرفته شده است و استفاده از آن نیازمند تخصص و تبحر نیست.
تنها کافیت مقدار کمی از کشک را در کاسه ای ریخته و پس از مدتی که اندکی نرم شد آن را با دور تند همزن بزنیم تا خطوط ایجاد شده در خامه کاملاً حفظ شود و یا وقتی از کشک با قاشقی بر می داریم و روی بادمجان قرار می دهیم به همان شکل باقی مانده و پخش نشود و در واقع فرم بگیرد.
برای فرم دهی بهتر خامه تنها کافیست آن را با مقادیر کمتری در کاسه ریخته و هم بزنیم، آنگاه می بینیم نتیجه دلخواه دست داد و خامه بهترین فرم را به خود گرفت.
با خامه قنادی باراد همه می توانند از پختن کیک و شیرینی لذت ببرند.