لاکتات کشت بدون خاک خیار و تاثیر آن

کشت بدون خاک خیار خاردار یزد در کشت بستر یکی از الگوهای مهم کشت خیار در گلخانه است.

بسترها باید دارای خواص فیزیکی خاص از جمله حجم منافذ، ظرفیت هوا و آب و چگالی بستر باشند.

مطالعات نشان می دهد که محرک های زیستی می توانند فرآیند تولید را برای افزایش رشد گیاه در شرایط تنش تثبیت کنند.

به عنوان مثال، هومات خیار گلخانه ای درختی می تواند سرزندگی و رشد گیاهان را افزایش دهد، جوانه زنی بذر را بهبود بخشد، جذب مواد مغذی را تقویت کند، انتقال و در دسترس بودن ریزمغذی ها را افزایش دهد و ظرفیت تبادل یونی را افزایش دهد.

لاکتات ها می توانند اثرات تنظیم کننده زیستی برای بهبود تعادل مواد مغذی و سرزندگی گیاه ایجاد کنند.

Bacillus subtilis، به عنوان یک میکروارگانیسم از ریزوسفر، می تواند رشد گیاه را تسریع کند، فرآیند تشکیل اندام های گیاهی را تحریک کند و مقاومت در برابر تنش های زنده و غیر زنده را افزایش دهد.

استفاده از مخلوط خیار خاردار بوته ای محرک‌های زیستی (هومات، لاکتات و باسیلوس سوبتیلیس) از کاهش رشد خیار تحت تنش‌های pH و دمایی از طریق افزایش رشد ریشه جلوگیری می‌کند، در حالی که در صورت عدم استفاده از تحریک‌کننده زیستی، رشد آن به‌طور قابل توجهی تحت تنش کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، منابع کود خیار گلخانه ای باید حل یا تجزیه شوند تا مواد مغذی برای گیاهان خیار در دسترس باشد، بنابراین حاصلخیزی خاک به آب، دما و تراکم خاک نیز بستگی دارد.

در نتیجه، استراتژی های مدیریت خاک مانند آبیاری با فشار منفی، کوددهی فصلی، استفاده از مالچ های آلی و خاک ورزی حفاظتی باید به طور مناسب برای تولید پایدار خیار اعمال شود.

 • منابع:
  1. Introductory Chapter: Studies on Cucumber
 • تبلیغات: 
  1. آیا میدانستید عسل مانند اکسیژن عمل میکند؟
  2. پولدارترین فرد جهان به بی خانمان ها کمک کرد
  3. به راحتی با فروش سیب میلیونر شوید
  4. دانشمندان به دنبال قانون گذاری برای سیاره جدید!!